100 +1 Ἀγγλικὲς λέξεις ποὺ γεννή&#952 (Paperback)

100 +1 Ἀγγλικὲς λέξεις ποὺ γεννήθ By Kyriakos Georgiadis, Lia Miliou, Lia Miliou (Translator) Cover Image
$18.90
Usually Ships in 1-5 Days

Description


Τὸ βιβλίο ποὺ ἔχετε στὰ χέρια σας εἶναι γραμμένο μὲ βάση τὰ δεδομένα τοῦ σύγχρονου ἀναγνώστη σύντομο (μόλις 101 λήμματα), εὔληπτο (τὰ βασικὰ μόνο στοιχεῖα τῆς ἐτυμολογικῆς διαδρομῆς τῆς κάθε λέξης) καὶ δίγλωσσο (στὰ ελληνικὰ καὶ στὰ ἀγγλικά). Ἔτσι, μπορεῖ νὰ βοηθήσῃ στὸ μὲν γλωσσικὸ ἐπίπεδο καὶ αὐτὸν ποὺ ξέρει ἑλληνικὰ νὰ βελτιώσῃ τὸ ἐπίπεδο τῶν ἀγγλικῶν του, ἀλλὰ καὶ τὸ ἀντίστροφο, αὐτὸν δηλαδὴ ποὺ ξέρει καλὰ ἀγγλικὰ εἴτε νὰ βελτιώσῃ τὰ ἑλληνικά του (ἂν τὰ ἔχει ξεχάσει) εἴτε νὰ ἀρχίσῃ νὰ μαθαίνῃ τὰ ἑλληνικά, στὸ δὲ ἐτυμολογικὸ ἐπίπεδο, νὰ εἰσαγάγῃ τὸν ἀναγνώστη μὲ ἤπιο καὶ εὐχάριστο τρόπο στὸν θαυμαστὸ κόσμο τῆς ἐτυμολογίας.

The book you hold in your hands is written according to modern readers' profile: it is brief (it contains no more than 101 lemmata), intuitive (only the basic elements of every word's etymological evolution are given), and bilingual (it is written in Greek and English). Thus, regarding language, it can help someone who speaks Greek to improve their English level, as well as vice versa, that is, it can help someone who speaks English either to improve their Greek level (in case they have forgotten Greek) or to start learning it. As for etymology, it can introduce readers to its marvelous world in a mild and pleasant way.

Product Details
ISBN: 9786188463165
ISBN-10: 6188463165
Publisher: Georgiadis Kyriakos
Publication Date: December 27th, 2019
Pages: 162
Language: Greek, Modern (after 1453)