Dash Recepty 2022: Chutné Recepty Na Znízenie Krvného Tlaku a Zlepsenie Vaseho Zdravia (Paperback)

Dash Recepty 2022: Chutné Recepty Na Znízenie Krvného Tlaku a Zlepsenie Vaseho Zdravia By Ida Černá Cover Image
$42.88
Usually Ships in 1-5 Days

Description


DASH di ta je jednoduch a udrzateľn n stroj na vytvorenie zdrav ho zivotn ho st lu.

Zdrav stravovanie neznamen , ze sa mus te pripraviť o svoje obľ ben jedl , aj keď trp te hypertenziou a vysok m krvn m tlakom.


Mus te len vedieť, ako miesať a sp jať potraviny a mať spr vnu veľkosť porci , aby ste sa uistili, ze neprekroč te svoj zdrav denn limit kal ri a sod ka.


DASH, čo je skratka pre Dietary Approaches to Stop Hypertension, v m pom ha udrziavať zdrav hladiny krvn ho tlaku. Znizuje tiez riziko črevn ch probl mov a rakoviny.


Znizuje zl cholesterol v krvi a posilňuje kosti.


Tento stravovac pl n je zalozen na spr vnych proporci ch. Vyzaduje si to konzum ciu zeleniny bohatej na bielkoviny, obmedzenie pr jmu soli na 200 mg denne, zn zenie spotreby červen ho m sa, sladkost a n pojov sladen ch cukrom a konzum ciu potrav n's n zkym obsahom cholesterolu a celkov ho tuku.


S toľk mi receptami, ktor m zete vysk sať, bude pre v's jednoduchsie zaviazať sa k v smu stravovaciemu pl nu. Vďaka tomu zabudnete na pr lis veľa spracovan ch a slan ch potrav n.


DASH stravovac pl n je zivotn st l. Vyzaduje si to postupn zmeny vo vasich stravovac ch n vykoch a odhodlanie dodrziavať in zdravotn techniky, aby ste zv sili jeho činky.


Na čo este čak s?

Z skajte svoju k piu teraz

Product Details
ISBN: 9781837894666
ISBN-10: 1837894663
Publisher: Ida Černa
Publication Date: August 1st, 2022
Pages: 218
Language: Slovak