Moje Torty 2022: Lahodné Recepty, Ktoré Prekvapí Svojich Hostí (Paperback)

Moje Torty 2022: Lahodné Recepty, Ktoré Prekvapí Svojich Hostí By Ignac Lubina Cover Image
$44.67
Backordered

Description


T to kuch rska kniha obsahuje vsetko od z kladov vybavenia na kol če a pečenia, ktor potrebuje kazd kuch r vo svojej kuchyni, tipy a triky, z klady maslov ho kr mu;


Mysl m, ze sa v m to p či, je tu zoznam vsetk ch veľk ch tort od mandľovej torty az po lahodne znej ce komb , ako je m tov torta z tmavej čokol dy, torta's hor cim fudge poh rom, dokonal torta s'mores az po zlt tortu's maslov m kr mom z cesta


Budete si uz vať listovanie str nkami a obdivovať vsetky fotografie kr snych tort pokryt ch lahodne hladkou polevou, zdoben ch spir lami maslov ho kr mu, pos pkami, ovoc m a maskrtami Je to naozaj zasn , ak m te radi pohľad na pekn kol če


Určite n jdete perfektn tortu pre kazd letn extravaganciu, miestne pečenie alebo tuln dovolenkov točisko.

Product Details
ISBN: 9781837523924
ISBN-10: 1837523924
Publisher: Ignac Lubina
Publication Date: September 14th, 2022
Pages: 224
Language: Slovak