Tajomstvo Stredomorskej Diéty 2022: Lahodné Jedlá, Ktoré Prekvapíte Svojich PriateĽov (Paperback)

Tajomstvo Stredomorskej Diéty 2022: Lahodné Jedlá, Ktoré Prekvapíte Svojich PriateĽov By Milena Vargova Cover Image
$44.55
Backordered

Description


T zite po mnoh ch lahodn ch stredomorsk ch receptoch?

Ak no, č tajte ďalej...


Stredomorsk strava je pln nikdy nekončiacich zdrav ch, čerstv ch a chutn ch jed l. Aj keď sa kladie v čs d raz na určit typy pr sad, ziadna z nich nie je vyl čen . Ľudia, ktor jedia stredomorsk stravu, si m zu vychutnať jedl , ktor miluj , a z roveň oceniť, ak dobr m zu byť tie najčerstvejsie a najzdravsie potraviny.


Neexistuj ziadne doplnky alebo speci lne balen potraviny na n kup a existuje niekoľko zivotne d lezit ch zloziek, ktor budete musieť skladovať. Budete tiez chcieť objaviť miesta, kde n jdete zdroje najzdravsej a najčerstvejsej zeleniny, druhov morsk ch plodov a ovocia.


Prechod na stredomorsk stravu je hlavne o pr prave na nov sp sob stravovania, prisp soben svojho postoja k jedlu na radostn očak vanie a ocenenie dobr ho jedla a dobrej spoločnosti. Je to ako myslenie ako čokoľvek in , takze budete chcieť, aby sa vase prostredie zjednotilo, aby ste sa mohli r chlo prisp sobiť zivotn mu st lu stredomorsk m sp sobom.


Zapojenie sa do zivotn ho st lu stredomorskej stravy m ze byť tak jednoduch ako dostať sa z kvalitn ch jed l, aby ste si ich mohli d kladne vychutnať, alebo navst viť niekoľko miestnych trhov, aby ste si overili čerstvosť a ceny ich ponuky.


Vezmite si k piu teraz

Product Details
ISBN: 9781837523887
ISBN-10: 1837523886
Publisher: Milena Vargova
Publication Date: September 14th, 2022
Pages: 220
Language: Slovak