Kompletný sprievodca tlakovým varením (Paperback)

Kompletný sprievodca tlakovým varením By Perla Králiková Cover Image
$49.97
Usually Ships in 1-5 Days

Description


Tlakov hrniec je hermeticky uzavret hrniec, ktor vytv ra parn teplo na r chle varenie jedla. Tlakov hrniec sa prv kr t objavil v roku 1679 ako Papinov digestor, pomenovan po svojom vyn lezcovi, fyzikovi narodenom vo Franc zsku Denisovi Papinovi . Varič ohrieva vodu, aby vytvorila veľmi hor cu paru, ktor vytlač teplotu vo vn tri hrnca az na 266 F (130 C), čo je v razne vyssia teplota, nez je maxim lna mozn teplota v obyčajnom hrnci. Vyssia teplota tlakov ho hrnca r chlo prenik do jedla, č m sa skracuje doba varenia bez zn zenia obsahu vitam nov a miner lov.


Tlakov hrnce's uzitočn najm vo vysok ch nadmorsk ch v skach, kde zmierňuj probl m varu pri n zkej teplote sp soben zn zen m atmosf rick m tlakom

Product Details
ISBN: 9781783571697
ISBN-10: 1783571691
Publisher: Perla Kralikova
Publication Date: March 2nd, 2023
Pages: 354
Language: Slovak